Električna deka (120x150cm) je dodano u vašu košaricu

Električna deka (120x150cm)

59,90 KM
Električna deka je jednostavno i efikasno rješenje za grijanje kreveta. Okončajte hladnoću i hladni krevet s njim. Brzo, snažno i potpuno zagrijavanje kreveta koje pruža dubok san, opušteno, odmoreno tijelo i veliku uštedu energije.
Dimenzije 120x150cm

Karakteristike:
• Lako se postavlja ispod čaršafa i efikasno zagrijava cijeli krevet (čaršaf i pokrivače);
• Jednostavna regulacija i kontrola temperature;
• Odvojena, dvostruka regulacija temperature za svaku stranu bračnog kreveta;
• Velike uštede energije (troši manje od jedne sijalice);

Velika izdržljivost i lako održavanje.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

DIMENZIJE 120 x 150 cm
NAPON 220 - 240V ~
Snaga 40/80W
Frekvencija 50Hz

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Važne upute za upotrebu - Molimo pažljivo pročitajte i čuvajte za buduću upotrebu.
Važne sigurnosne informacije
Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara i/ili ozljeda, uvijek trebate poduzeti osnovne sigurnosne mjere prilikom upotrebe električnih uređaja, uključujući i sljedeće :
• Deka se NIKADA ne smije koristiti presavijena, ukoliko se deka uključi kada je previjena (nasložena), aktivirat će se sigurnosno kolo i deka će prestati raditi nakon nekoliko sati. To je ugrađena sigurnosna mjera.
• Kada želite da koristite deku, odmotajte je i izravnajte, a zatim upotrijebite.
• Zavežite deku kako bi stajala stabilno u istom položaju.
• Koristite deku samo ispod plahte. Ne preporučuje se korištenje deke kao pokrivač - jorgan.
• Deka nije namijenjena za upotrebu na pomoćnim sklopivim krevetima. Ako je koristite na sklopivom krevetu, pobrinite se da deka ili kabel nisu zaglavljeni ili pritisnuti.
• Provjerite i osigurajte da grijaća površina (žičani element) s bilo koje strane kreveta ne visi preko rubova madraca te da ste detaljno pročitali sve date preporuke prije upotrebe iste.
• Ne koristite deku za nepokretne osobe, bebe ili osobe koje ne podnose toplotu. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) smanjene fizičke, senzorne i mentalne (kognitivne) sposobnosti ili osobama bez iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom ili uz instrukcije za upotrebu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne koristite deku ako je žica savijena.
• Nemojte je presavijati ispod madraca.
• Ne stavljajte iglice – špenagle (nemojte bosti deku s namjerom da je pričvrstite).
• Koristite deku samo za ljude, a ne za kućne ljubimce (nije namijenjeno za životinje).
• Malu djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
• Uređaj nije namijenjen djeci, osim ako roditelj ili staratelj nije unaprijed odredio kontrole (propise) ili ako je dijete pravilno educirano kako sigurno koristiti kontrole.
• Dugotrajna upotreba na visokoj temperaturi može dovesti do iritacije kože ili opekotina.
• Nemojte je koristiti ukoliko je mokra ili vlažna.
• Nemojte je koristiti savijenu, zgužvanu ili presavijenu.
• Uređaj za podešavanje držite dalje od otvorenog prozora.
• Električna deka se smije koristiti samo na izmjeničnom napajanju.
• Fleksibilni dio napajanja i prekidač trebaju biti van kreveta.
• Ne uključujte prekidač deke ukoliko je vlažan ili savijen.
• Kada se deka trenutno ne koristi, isključite prekidač i kabel za napajanje (utičnicu).
• Deka mora biti potpuno izravnana tokom korištenja kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Ključno je da se deka često provjerava kako bi se osiguralo da je pravilno postavljena za upotrebu.
• Posteljina se ne smije namještati i presavijati dok je deka uključena. Ne ostavljajte teške predmete na krevetu kada je deka uključena.
• Postavite deku tako da ne prekriva područje ispod jastuka.
• Deku nemojte hemijski čistiti; sredstva za čišćenje mogu sadržavati sastojke koji mogu oštetiti izolaciju ili ovojnicu uređaja za grijanje. Preporučuje se slijediti upute za lokalno čišćenje ili ručno pranje ukoliko dođe do prljanja.
• Ljudi koji imaju problema s noćnim mokrenjem trebaju koristiti proizvod posebno dizajniran za to stanje.
• Ukoliko primijetite bilo kakve nepravilnosti ili nedostatke u radu deke, odmah je prestanite koristiti i obratite se proizvođaču ili ovlaštenom električaru.
• Redovno provjeravajte deku da li ima nekakvih oštećenja. Ne koristite deku ukoliko su kabel za napajanje ili utičnica, ili bilo koji dio deke oštećeni. Ako postoji oštećenje kabla za napajanje, kako bi se spriječili neželjeni sigurnosni događaji, mora ga zamijeniti dobavljač ili servis ovlašten od strane dobavljača.
• Deka ne sadrži dijelove koje korisnici mogu održavati i servisirati sami. Ukoliko je na deki potrebno doprijeti do unutrašnjih komponenti, to treba obaviti kvalificirani serviser.
• Električna deka se ne smije koristiti na vodenom krevetu.
• Preporučuje se da kvalificirana i licencirana osoba pregleda električnu deku svake 2 godine njene upotrebe.
• Kad spremate deku, prvo je pustite da se dobro ohladi, a zatim je labavo (ne čvrsto) preklopite ili smotajte i stavite u originalno pakovanje bez oštrih presavijanja grijaće podloge i držite ga na hladnom i suhom mjestu. Budite oprezni i prilikom čuvanja uskladištene deke nemojte na nju stavljati druge predmete.
• Preklapanje ili presavijanje uređaja treba obaviti na način da ne ostavlja linije i nabore na samoj deki.
• Električna deka je namijenjena samo za kućnu upotrebu. Nije predviđeno za upotrebu u bolnicama.
• Preporučuje se ugradnja dodatnog prekidača za napajanje kao dodatna zaštita prilikom upotrebe električnih uređaja. Preporučuje se postavljanje sigurnosnog prekidača za struju koja ne prelazi 30mA u električnom polju. Posavjetujte se s električarom za stručni savjet.
• Čistite deku samo prema uputama datim u ovom priručniku.Pažnja:

WEEE oznaka ovog proizvoda (vidi lijevo) ili njegova dokumentacija ukazuje na to da proizvod ne treba odlagati kao standardni kućni otpad. Da bi se sprečila oštećenja ljudskog zdravlja ili životne sredine proizvod se mora deponovati u procesu reciklaže koja je odobrena i sigurna za okoliš. Za dodatne informacije o načinu pravilnog odlaganja proizvoda, kontaktirajte dobavljača ili lokalne vlasti odgovorne za odlaganje otpada u vašem mjestu.

Pravilno postavljanje deke
Zavežite poddeku
• Postavite pokrivač na madrac, ostavljajući prostor za jastuke, s glavnim kontrolama pored jastuka.
• Uklonite oznake sa vezica.
• Pustite srednju vezicu/traku ispod sredine madraca i kroz srednju rupicu sa suprotne strane. Čvrsto zavežite (slika 1).
• Pustite vezicu/traku ispod odgovarajućeg ugla na donjem dijelu madraca i kroz krajnju petlju (rupicu), ispod drugog donjeg kraja madraca i kroz donju bočnu petlju (slika 2). Zavežite vezicu čvrsto.
• Ponovite postupak za vezicu/traku na vrhu.
• Deka bi sada trebala biti čvrsto postavljena na madracu, kao što je prikazano na slici 3.

NAČIN UPOTREBE I KONTROLE
• Deka se smije upotrebljavati samo s upravljačkim i regulacijskim uređajem isporučenim s dekom.
• Kontrole imaju Brojeve oznake koje omogućavaju jednostavno podešavanje temperature u mraku.
Postavke su:
0 OFF (ISKLJUČENO)
1 ● Toplo
2 ●● Vruće
0 OFF (ISKLJUČENO)
Postoji neonska sijalica koja svijetli kada je pokrivač uključen.

NAPOMENA: Za prvu upotrebu se preporučuje da pokrivač postavite na "3" dva sata prije nego što legnete i spavate na njemu, a zatim vratite na "1" za kontinuiranu upotrebu. Postavljanje na "3"
će pomoći da se osuši svua vlaga koja se nakupila u madracu.
Moćda ćete osjetiti miris prilikom prve upotrebe deke zbog materijala za izolaciju. Bezopasan je i smanjit će se i normalizirati u kratkom vremenu.
Njega i održavanje
• Nemojte je hemijski čistiti (suho pranje).
• Nemojte je peglati.
• Nemojte je prati u veš mašini ili sušiti u sušilici rublja.
• Primijenite samo sljedeće upute:
Prije čišćenja, provjerite je li kontrola postavljena na "0", položaj (OFF - Off) i iskopčajte kabel napajanja. Žice za grijanje unutar električne deke su sasvim vodootporne. Prije čišćenja ili skladištenja umotajte vezice/trake i pričvrstite ih kako bi spriječili da se zapetljaju.

Čišćenje mrlja
Nježno istrljajte mjesto spužvom s otopinom mlake vode i malo neutralnog deterdženta ili sapuna. Zatim očistite spužvom čistom vodom. Uklonite višak vode pritiskom krpe na vodenu površinu.
Ručno pranje
Potopite samo deku (NE DOZVOLITE DA KONTROLNI UREĐAJ DOĐE U KONTAKT S VODOM NA BILO KOJI NAČIN) u mlaku vodu u kojoj je otopljen blago neutralan deterdžent ili sapun. Namočite deku 5 minuta, izvadite je iz otopine i lagano istisnite otopinu iz deke. Isperite deku (NE DOZVOLITE DA KONTROLNI UREĐAJ DOĐE U KONTAKT S VODOM NA BILO KOJI NAČIN) temeljito u čistoj mlakoj vodi, lagano iscijedite višak vode iz deke. NEMOJTE KAČITI DEKU NA ŠTRIK ZA SUŠENJE RUBLJA UZ UPOTREBU ŠTIPALJKI.
Sušenje
Prebacite deku preko žice za sušenje (štrika) i ostavite da se ocijedi i osuši.
NEMOJTE koristiti štipaljke kako bi pričvrstili deku.
NEMOJTE koristiti fen za kosu ili grijalicu za sušenje
NEMOJTE KAČITI DEKU.
VAŽNO: Provjerite je li prilikomk sušenje deka postavljena tako da spriječi kapanje vode na bilo koji dio kontrolnog uređeja.
Skladištenje
Kad se deka ne koristi, spakujte je u originalno pakiranje kako biste osigurali najbolju zaštitu i čuvajte je na hladnom, čistom i suhom mjestu. Izbjegavajte stvaranje oštrih rubova I linija na deki.

Proizvedeno u R. TURSKA za NATURA THERAPY DOOEL SKOPJE
Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: NATURA THERAPY DOO SARAJEVO